Studijní obor - Církev zítřka

Cílem studia je připravit studenty na založení skupinky či sboru a vybavit je praktickými dovednostmi i znalostmi Bible, které jim v tomto Božím povolání budou užitečné. První ročník je obecně vhodný pro každého, kdo chce ve službě Pánu růst.
Kapacita oboru je max 20 studentů v ročníku. Minimum pro otevření ročníku je 5 studentů.

Studium probíhá v Českých Budějovicích. Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Podmínky k úspěšnému dokončení 1. ročníku:

  • Účast na vyučování minimálně 90%
  • Včasné odevzdání a prezentace samostatných prací z jednotlivých předmětů
  • Úspěšné dokončení závěrečné zkoušky na minimálně 75%

Předměty 1. ročníku

Základy biblického způsobu života

Naučíte se vyučovat a aplikovat základní pilíře křesťanského způsobu života.

Úvod do Starého zákona

Souhrn hlavních myšlenek Starého zákona, informace o historickém a biblickém kontextu jednotlivých knih SZ.

Úvod do Nového zákona

Probereme stěžejní charakteristiky Nového zákona, obzvlášť potom jeho revoluční dopady na životy lidí a jeho zasazení do kontextu historie spásy.

Svoboda od hříchu

Budeme se věnovat osobnímu vítězství nad hříchem, principům života ve svatosti a pomoci ostatním toto vítězství prožít.

Duchovní život

Osvojíte si principy udržování duchovního života a osobního duchovního rozvoje.

Odevzdání se a služba

Jak přetavit své nadšení pro Ježíše v dobré ovoce a růst Božího království skrze odevzdání se a službu.

Učednictví a vedení

Osobní vedení lidí k učednictví a principy duchovního rozvoje jednotlivce.


Přihláška ke studiu 1. ročníku

Pro přihlášení do prvního ročníku je kromě vyplněné přihlášky ke studiu třeba zapltit školné ve výši 5 000 Kč za jeden studijní rok.
Platba je možná pomocí QR kódu nebo bankovním převodem na účet spolku HOPE České Budějovice č. 2201927397/2010. V obou případech uveďte do poznámky "Biblická škola " + vaše jméno.
Pro žádádost o odložení platby školného nebo slevu na školném využijte pole poznámka v přihlašovacím formuláři.

Předměty 2. ročníku

Výklad Bible a kázání

Služba v Boží moci

Dynamika růstu církve

Osobní a církevní finance

Životospráva

Biblická rodina

Komunikace

Přihlašování ke studiu bude otevřeno v lednu 2026.

Předměty 3. ročníku

Zakládání církví

Principy růstu církve

Patero služebností

Základy práva a účetnictví

Historie církve

Mluvený projev

Budování týmů

Přihlašování ke studiu bude otevřeno v lednu 2027.

Informace o vyučujících

Mgr. Jan Folbrecht

Zakladatel a ředitel biblické školy HOPE a hlavní vyučující. 

Bc. Alice Nováková

Vyučující předmětu Základy biblického života a hlavní manažerka školy.

Bc. Pavel Jakš

Vyučující předmětů Úvod do Nového zákona a Úvod do strarého zákona. Příprava studijních materiálů a testů.