Historie a vize školy

08.04.2024

V roce 2003 jsem v rámci evangelizačních kampaní CfaNu navštívil africký stát Togo a byl jsem překvapen, když jsem v tak malé zemi našel biblickou školu, která připravovala stovky studentů na práci pastorů či křesťanských služebníků. Od té doby jsem snil o podobné aktivitě, které by v Čechách pomohla připravit církev na přicházející žeň a pomoci věřícím zakládat a vést nové místní sbory.  

Inspirací mi byla rovněž biblická škola v Karáchí, v Pákistánu, kterou jsem navštívil v roce 2023. Na závěrečné promoci jsem viděl, jak tři stovky absolventů přebíraly své diplomy a připravovaly se na cestu za splněním Božího povolání. I přes provizorní podmínky, bez finančního zajištění a v situaci, kdy je církev pronásledována, se místním pastorům podařilo vyškolit více než dva tisíce biblických studentů.

Proto jsme se rozhodli již neodkládat a založit biblickou školu již tento rok s vědomím, že "žeň je veliká, ale dělníků málo". Nastal čas připravit církev na růst. Jsme přesvědčeni, že čas strávený společně v obecenství, vyučování a modlitbě poskytne mnohým silný impuls k zahájení služby, ke které je Bůh povolal.

Zakladatel biblické školy HOPE
Mgr. Jan Folbrecht