Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel stránek HOPE České Budějovice z.s zpracovává osobní údaje poskytnuté studenty za účelem registrace studentů ke studiu na biblické škole a komunikace se studenty.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je HOPE České Budějovice z.s., IČ 09608818 se sídlem Vrbenská 2714, České Budějovice 5 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: sbor@hope-cb.cz, tel.: 777 15 44 15;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě registrace ke studiu na Biblické škole HOPE.

2. Správce zpracovává jen nezbytné identifikační a kontaktní údaje studentů;

3. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje studentů z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace ke studiu a komunikace se studenty během studia

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu studia a po dobu 3 let od ukončení studia;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje studentů, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s registrací ke studiu.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (statistiky webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má uživatel právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: sbor@hope-cb.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů studentů;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické přihlášky ke studiu na této webové stránce potvrzuje zájemce o studium, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí zájemce o studium zaškrtnutím políčka v přihlášce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.4.2024